NAČRT DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

 

MESEC

 PREDVIDENE NALOGE

 

 

SEPTEMBER

 • Sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti (sprejem letnega delovnega načrta, obravnava pravil vedenja na šoli – Vzgojna pravila, Hišni red)
 • Volitve predsednika/predsednice ŠS
 • Volitve v šolski parlament
 • Pobude in želje ob tednu otroka
 • 26. 9. – Svetovni dan jezikov (aktivnosti)

 

OKTOBER

 • Teden otroka – aktivnosti (Pojdiva s knjigo v svet)
 • Svetovni dan varstva živali (aktivnosti, 8. razredi)
 • Svetovni dan hrane (plakati in predstavitev 5. razredov)
 • Zbiralna akcija starega papirja
 • Šolski radio Petka – nova sezona (avdicija, oddaje)

 

NOVEMBER

 • Svetovni dan pozdrava (aktivnosti in delavnice)
 • Zbiralne akcije (plastični pokrovčki, kartuše)
 • Medvrstniška učna pomoč

 

DECEMBER

 • Veseli december (aktivnosti)
 • Okrasitev šole, izdelovanje voščilnic
 • Obisk dedka Mraza, rajanje
 • Božični sejem 2014

 

JANUAR

 • Šolski parlament (delavnice in okrogle mize)
 • Občinski parlament
 • Kje me čevelj žuli? (okrogla miza, odbor ŠS)

 

FEBRUAR

 • Kulturni praznik (proslava)
 • Plesne delavnice
 • Praznujemo tudi valentinovo (valentinova pošta)

 

MAREC

 • Svetovni dan voda (ravnanje z vodo – predavanje – 6. r)
 • 8., 25. marec (plakati ob dnevu žena in materinskem dnevu – OPB)
 • Anketa ŠS – šolska klima

 

APRIL

 • Svetovni dan Zemlje (1. triada)
 • Mednarodni dan knjige (bralne dejavnosti, razredne ure)
 • Svetovni dan zdravja (Zdrava prehrana, 2. triada)
 • Šport zabava (aktivnosti)

 

MAJ

 • Zbiralne in humanitarne akcije (celoletne akcije)
 • Očiščevalna akcija
 • Izbor aktualne teme na pobudo ŠS (diskusija)

 

JUNIJ

 • Ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu
 • Akcija Pokloni zvezek 2015 – spodbujamo solidarnost
 • Predlogi za naslednje šolsko leto
 • Pohvale ŠS za šol. leto 2014/2015

 

Dejavnosti in posamezne aktivnosti se tekom leta lahko dopolnjujejo in spreminjajo.

 

 

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)