Erasmus + logo

 
Naša šola  je bila v tem šolskem letu sprejeta v mednarodni projekt Erasmus + KA2, ki omogoča projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja. Projekt je dvoleten in povezuje pet osnovnih šol iz petih evropskih držav:

VELIKA BRITANIJA (koordinatorica projekta)

ITALIJA

ROMUNIJA

TURČIJA

SLOVENIJA

Naslov projekta je  »Embracing everyone« in se osredotoča na problematiko socialne izključenosti in pomanjkanje osnovnih znanj. Za dosego cilja bo vsaka šola partnerica preučevala drugačno metodo poučevanja. Na medsebojnih izmenjavah  bomo različne strategije predstavili na primerih dobrih praks in jih ovrednotili. Glavna metoda raziskovanja naše šole bo »timsko poučevanje«. V mesecu maju 2017 bomo  na šoli gostili učitelje in učence partnerskih šol, jim predstavili naše rezultate in na primerih dobrih praks timskega poučevanja, ki jih na šoli že izvajamo, izvedli delavnice (priprava in izvedba glasbeno, plesne predstave, vrtički – kot učilnica na prostem …). Naši učenci in učitelji  se bodo udeležili izmenjav tudi na ostalih partnerskih šolah.

Cilj dvoletnega  projekta je, da učenci preko dopisovanja in srečevanja z vrstniki iz drugih evropskih držav premagajo jezikovne zavore pri uporabi tujih jezikov, spoznavajo druge evropske države, njihovo kulturo, jezik in zgodovino. Učenci bodo razvijali digitalne kompetence (e-Twinning, spremljanje projekta na spletni strani, priprava power point predstavitev in video posnetkov o šoli, mestu, video konference …). Učenci bodo sklepali nova prijateljstva z učenci iz sodelujočih držav, razširili si bodo obzorja in spremenili poglede na določene stvari ter tako hkrati tudi osebnostno napredovali.

Projekt je finančno podprt s strani Evropske unije.

 

Jožica Apšner, koordinatorica projekta

 
 

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)