Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Sprememba bo veljala za tiste, katerih dohodek na družinskega člana sodi v prvi, drugi ali tretji dohodkovni razred.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (starši lahko upravičenost sami ugotovite iz odločbe o otroškem dodatku).

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ (centralna evidenca učencev) po ustaljenem postopku.

Ob tem pa opozarjamo, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji. Otroke morajo h kosilu v šoli prijaviti starši.

Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena (pripada tistim učencem, pri katerih povprečna plača ne presega 53 % na družinskega člana).

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami so pristojni centri za socialno delo.

 

Marita Ljubenko, vodja prehrane

 

 

 

 

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)