Spoštovani učenci in starši!

 

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v šolskem letu 2019/2020 izvajal za učence 4., 5. in 6. razreda.

 

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v publikaciji, objavljeni na šolskih spletnih straneh, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

  • obvezni izbirni povezava – povezava:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/#c17861

  • neobvezni izbirni predmeti – povezava:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

 

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7, 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, izjemoma tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 4, 5. in 6. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnateljica za posamezno šolsko leto.

 

Prijavo boste, spoštovani starši in učenci, izvedli preko obrazcev, ki ste jih prejeli po mailu oz. eAsistentu. Prosimo, da dobljene prijavnice natisnete in jih vrnete razrednikom najkasneje do 15. 5. 2019.

 

Na osnovi prijav preko e-asistenta bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

 

Predlagamo vam, da pregledate nabor izbirnih predmetov za 7. – 9. razreda, odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

 

 

vodstvo OŠ Mihe Pintarja Toleda

 

 

izbirni predmeti 2019-2020 7.razred                                       7.razred – izbirni obrazec 2020

izbirni predmeti 2019-2020 8.razred                                       8.razred – izbirni obrazec 2020

izbirni predmeti 2019-2020 9.razred                                       9.razred – izbirni obrazec 2020

 

 

 

 

(Skupno 166 obiskov, današnjih obiskov 1)