Dragi devetošolci!

 

Sporočamo vam, da lahko od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019 oddate vlogo za štipendijo za deficitarne poklice, v kolikor ste se vpisali v izobraževalne programe iz priloge. Vloga je že od 15. 6. 2019 dostopna na spletni strani www.sklad-kadri.si.

Vlagatelj mora predložiti:

– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2019/2020 in

– fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2018/2019.

 

Podrobnejše informacije dobite na naslovu:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska 20, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 434 15 36

www.sklad-kadri.si

deficitarne@sklad-kadri.si

 

Lep pozdrav,

Šolska svetovalna delavka

 

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)