Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šol. leto 2022/2023 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

(Sezname srednjih šol najdete v:  Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij.)

Tu so vam na voljo vse informacije glede vpisa za šolsko leto 2022/23 in informacije glede vpisnega dogajanja v preteklih letih.

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

 • 2. marec- prijava na opravljanje preizkusa nadarjenosti / izpolnjevanje športnih pogojev;
 • med 11. in 21. marcem preizkusi na šolah;
 • do 28. marca posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih;
 • 4. april zadnji dan prijav;
 • 8. april objava stanja prijav;
 • 25. april-  zadnji dan prenosa prijav;
 • do 14. junija do 12. ure – vnos ocen 9. razreda – svetovalni delavci OŠ
 • 16. 21. junij izvedba 1. kroga izbirnega postopka;
 • 24. junij do 15. ure – prijava v 2. krogu izbirnega postopka
 • 30. junij do 9. ure –  izvedba 2. kroga izbirnega postopka (MIZŠ).

DODATNE INFORMACIJE

 • Izvedba preizkusov nadarjenosti – izvedba možna na šoli, ali tudi na daljavo (odvisno od odločitev šol);
 • Izpolnjevanje prijavnic devetošolcev – enako kot doslej (poslati priporočeno po pošti);
 • Potek prenosa prijav do 25. 4. – priporočamo elektronsko kot lansko leto;
 • Vpisni postopek v juniju – enako kot lansko leto.

Za več informacij nas lahko pokličete: 03 898 33 66 ali pišete: svetovalna.sluzba@mpt-velenje.si (Sahar Povh, šolska svetovalna delavka).

(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1)