IZBOR UČBENIKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

1.  RAZRED

naziv predmet
I. Mulec, M. Petrič, T. Uran: EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI, delovni učbenik, 2 dela, založba MODRIJAN, EAN: 9789612415457 (05320, 9789612415464 Matematika
S. Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145411 Matematika

 

2.  RAZRED

naziv predmet

Prenovljeni učni načrt

I. Saksida, V. Medved Udovič, M. Grginič: NA MAVRICO PO PRAVLJICO, berilo za 2. razred, založba IZOLIT, EAN: 9789616279123

Slovenščina
V. M. Udovič, N.Potočnik, A. R. Vrhovec, S.Gomboc: S SLIKANICO NA RAMI 3. del – zvezek za opismenjevanje (male tiskane in pisane črke), založba MKZ, EAN: 9789610106470 Slovenščina
Nataša Potočnik , Sonja Osterman: SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI, delovni zvezek za jezik, založba MKZ, EAN: 9789610143420 Slovenščina
S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145428 Matematika

Prenovljeni učni načrt

I. Hergan, C. Battelli, M. Kolar, T. Kovač: DOTIK OKOLJA 2, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610108054

Spoznavanje okolja

 

3. RAZRED

naziv predmet

Prenovljeni učni načrt

V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden: BERILO 3, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?, berilo, založba MKZ, EAN: 9789610113225

Slovenščina

Prenovljeni učni načrt

I. Hergan, J. Pavlin, S. Biderman: SPOZNAVANJE OKOLJA 3, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610147169

Spoznavanje okolja

 

 

4.  RAZRED

naziv predmet

Prenovljeni učni načrt

D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713379

Slovenščina

Prenovljeni učni načrt

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748

Slovenščina

Prenovljeni učni načrt

M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713287

Matematika

Prenovljeni učni načrt

H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300

Družba

Prenovljeni učni načrt

A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201

Naravoslovje in tehnika

Prenovljeni učni načrt

T. Tacol, B. T. Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 4, učbenik, PRENOVLJEN, založba KARANTANIJA DEBORA, EAN: 9789616525763

Likovna umetnost

Prenovljeni učni načrt

T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225

Glasbena umetnost

 

 

4.a RAZRED

naziv predmet
D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713379 Slovenščina
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748 Slovenščina
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713287 Matematika
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300 Družba
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201 Naravoslovje in tehnika
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225 Glasbena umetnost

 

 

5.  RAZRED

naziv predmet

Prenovljeni učni načrt

D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927421

Slovenščina

Prenovljeni učni načrt

M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925731

Slovenščina

Prenovljeni učni načrt

M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927438

Matematika

Prenovljeni učni načrt

H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927025

Družba

Prenovljeni učni načrt

A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927032

Naravoslovje in tehnika

Prenovljeni učni načrt

F. Lovšin Kozina: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610200826

Gospodinjstvo

Prenovljeni učni načrt

T. Tacol, B. T. Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 5, učbenik, PRENOVLJEN, založba KARANTANIJA DEBORA, EAN: 9789616525770

Likovna umetnost

Prenovljeni učni načrt

T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927414

Glasbena umetnost

 

 

6.  RAZRED

naziv predmet

Prenovljeni učni načrt

B. Golob, V. Medved Udovič et al.: BERILO 6, KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za 6. razred, založba MKZ, EAN: 9789610106593

Slovenščina

Prenovljeni učni načrt

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712938

Matematika

T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, zbirka nalog v 2 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612095710

Pri založbi ni več na voljo za nakup.

Matematika
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927261 Angleščina

Prenovljeni učni načrt

H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6 – NOVO POTOVANJE, učbenik za geografijo, PRENOVA 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717032

Geografija

Prenovljeni učni načrt

S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, PRENOVLJEN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711146

Gospodinjstvo

Prenovljeni učni načrt

S. Androlić et al.: PRAVA TEHNIKA 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718558

Tehnika in tehnologija

Prenovljeni učni načrt

T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič, D. Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 6, učbenik, PRENOVLJEN, založba KARANTANIJA DEBORA, EAN: 9789616525787

Likovna umetnost

Prenovljeni učni načrt

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik z dodatkom za prenovljen UN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716172

Glasbena umetnost

 

 

7.  RAZRED

naziv predmet

Prenovljeni učni načrt

B. Golob, M. Honzak, M. Mohor et al.: BERILO 7, SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za 7. razred, prenova 2012, založba MKZ, EAN: 9789610108313

Slovenščina

Prenovljeni učni načrt

J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712228

Matematika

T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, zbirka nalog v 2 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612093525

Pri založbi ni več na voljo za nakup.

Matematika
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927278 Angleščina

Prenovljeni učni načrt

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik z dodatkom, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712297

Zgodovina

Prenovljeni učni načrt

P. Karba, D. Lasič, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7, učbenik, prenova 2012, založba MKZ, EAN: 9789610122036

Domovinska in državljanska kultura in etika

Prenovljeni učni načrt

A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu, založba DZS, EAN: 9789610202523

Naravoslovje

Prenovljeni učni načrt

D. Pešaković et al.: PRAVA TEHNIKA 7, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718565

Tehnika in tehnologija

Prenovljeni učni načrt

T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: LIKOVNO IZRAŽANJE 7, učbenik, PRENOVLJEN, založba KARANTANIJA DEBORA, EAN: 9789616525794

Likovna umetnost

Prenovljeni učni načrt

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik z dodatkom, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712303

Glasbena umetnost

 

7.  RAZRED – Izbirni predmeti

naziv predmet
Giorgio Motta: WIR 1, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075924529, 9789612094232 Nemščina

 

 

8.  RAZRED

naziv predmet

Prenovljeni učni načrt

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712242

Matematika

T.Končan, V.Moderc, Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, zbirka nalog v 2 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612093808

Pri založbi ni več na voljo za nakup.

Matematika
T. Hutchinson: PROJECT 3, THIRD EDITION, učbenik za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194763103 Angleščina

Prenovljeni učni načrt

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710095

Zgodovina

Prenovljeni učni načrt

P. Karba, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8, učbenik, prenova 2012, založba MKZ, EAN: 9789610122043

Domovinska in državljanska kultura in etika

Prenovljeni učni načrt

M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200802

Biologija

Prenovljeni učni načrt

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416331

Fizika

Prenovljeni učni načrt

M. Graunar et al.: KEMIJA DANES 1, učbenik, prenova 2015, založba DZS, EAN: 9789610206453

Kemija

Prenovljeni učni načrt

D. Pešaković et al.: PRAVA TEHNIKA 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718572

Tehnika in tehnologija

Prenovljeni učni načrt

T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: LIKOVNO IZRAŽANJE 8, učbenik, PRENOVLJEN, založba KARANTANIJA DEBORA, EAN: 9789616525800

Likovna umetnost

Prenovljeni učni načrt

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik z dodatkom, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712327

Glasbena umetnost

 

8.  RAZRED – Izbirni predmeti

naziv predmet
Giorgio Motta: WIR 2, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094348 Nemščina
V. Koch: SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni predmet, založba MODRIJAN, EAN: 9789616357258 Sodobna priprava hrane

 

 

9.  RAZRED

naziv predmet

Prenovljeni učni načrt

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712952

Matematika
M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, zbirka nalog v 2 delih, prenova 2014, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925564 Matematika
T. Hutchinson: PROJECT 4, THIRD EDITION, učbenik za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194763158 Angleščina

Prenovljeni učni načrt

J. Senegačnik: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, učbenik za 9. razred, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416270

Geografija

Prenovljeni učni načrt

V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712853

Biologija

Prenovljeni učni načrt

A. Gabrič, S. A. Glažar, M. Graunar, M. S. Žigon: KEMIJA DANES 2, učbenik za 9. razred, PRENOVA 2016, založba DZS, EAN: 9789610206460

Kemija

Prenovljeni učni načrt

T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: LIKOVNO IZRAŽANJE 9, učbenik, PRENOVLJEN, založba KARANTANIJA DEBORA, EAN: 9789616525817

Likovna umetnost

Prenovljeni učni načrt

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik z dodatkom, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716523

Glasbena umetnost

 

9.  RAZRED – Izbirni predmeti

naziv predmet
Giorgio Motta: WIR 3, učbenik za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094317 Nemščina
V. Koch: SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni predmet, založba MODRIJAN, EAN: 9789616357258 Sodobna priprava hrane

 

 

Velenje, 14. 6. 2019

 

 

(Skupno 217 obiskov, današnjih obiskov 1)