Spoštovani starši, poleg obveznih predmetov osnovna šola v svojem programu izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, izjemoma pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 4., 5.,6. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnateljica za posamezno šolsko leto.

Prijavo boste, spoštovani starši in učenci, izvedli preko e-Asistenta. Navodila so pripravljena ob prijavi v aplikacijo e-Asistent ZA STARŠE

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV in NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV JE MOŽEN DO 15. 5. 2024.

Na osnovi prijav preko e-asistenta bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo, v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev.

Predlagamo vam, da pregledate nabor izbirnih predmetov za 7. – 9. razreda z opisi in neobveznih izbirnih predmetov za 4., 5. in 6. razred, odločitev o izbiri skrbno pretehtate, se pogovorite z otrokom in izberite predmete, ki so otroku blizu in kjer bo lahko razvijal svoja močna področja.

Vodstvo OŠ Mihe Pintarja Toleda

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV ZA UČENCE OD 4. DO 6. RAZREDA

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV ZA UČENCE 7. RAZREDA

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV ZA UČENCE 8. RAZREDA

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV ZA UČENCE 9. RAZREDA

(Skupno 636 obiskov, današnjih obiskov 1)