Spoštovani starši, poleg obveznih predmetov osnovna šola v svojem programu izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, izjemoma pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 4., 5.,6. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnatelj za posamezno šolsko leto.

Prijavo boste, spoštovani starši in učenci, v letošnjem letu izvedli preko e-Asistenta. Navodila so pripravljena ob prijavi v aplikacijo e-Asistent za starše. 

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV in NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV JE MOŽEN DO 10. 5. 2021

Na osnovi prijav preko e-asistenta bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo, v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev.

OPISI NIP 4. – 6. RAZRED

OPIS IP 7. RAZRED

OPIS IP 8. RAZRED

OPIS IP 9. RAZRED

Starši učencev od 4. – 6. razreda lahko prijavnico natisnete in izpolnjeno vrnete razredničarki/razredniku, v kolikor nimate dostopa do eAsistenta:

PRIJAVNICA ZA NIP 4. – 6. RAZRED

Predlagamo vam, da pregledate nabor izbirnih predmetov za 7. – 9. razreda z opisi in neobveznih izbirnih predmetov za 4., 5. in 6. razred, odločitev o izbiri skrbno pretehtate, se pogovorite z otrokom in izberite predmete, ki so otroku blizu in kjer bo lahko razvijal svoja močna področja.

Vodstvo OŠ Mihe Pintarja Toleda

(Skupno 132 obiskov, današnjih obiskov 1)