Shema šolskega sadja (SŠS)

je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

 Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Šola je vključena v projekt že četrto leto. Izobraževalne in promocijske dejavnosti, ki potekajo na šoli v okviru tega projekta, so se izkazale za uspešne. Učenci radi posegajo po sadju, spoznavajo vrednost uživanja lokalno pridelanega sadja in zelenjave, spoznavajo prednosti uživanja teh živil pred industrijsko predelanimi sladkimi živili, so bolj spoštljivi do pridelovalcev, imajo boljši odnos do hrane, so vedoželjni od kod prihaja sadje oz. zelenjava, skratka zanimajo se za kvalitetno hrano.

Tako kot do sedaj bodo tudi letos potekale razdelitve predvidoma vsako sredo v učilnicah in v šolski avli med odmori. Sadje je v košari na posebnem mestu. Na vidnem mestu je tudi plakat, ki obiskovalce, delavce šole in učence seznanja, da gre za Evropski projekt.

V vrednotenje projekta so vključeni tudi učenci 4. a, 6. a in 8. a, ki izpolnijo anketni vprašalnik na začetku in na koncu razdeljevanja. Po odzivu sklepamo, da je način ponujanja sadja oz. zelenjave učencem všeč, da smo naredili korak naprej v smeri učenja zdravih prehranjevalnih navad in spoštljivega odnosa do hrane in ljudi, ki jo pridelajo, pripravijo in ponudijo.

 

 

 

 

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)