Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov (1 iz vsakega razreda) povezujejo v skupnost učencev šole. S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je učencem predstavnikom, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja. Učenci predstavijo svoje interese, svoje videnje težav in prednosti šole, svoje ideje za prihodnost.

NALOGE IN CILJI ŠOLSKE SKUPNOSTI
 • Učenci razvijajo delovne navade in lastne sposobnosti.
 • Učenci širijo in poglabljajo svoje znanje.
 • Učenci oblikujejo zavest, da je posameznik dolžan delati in ustvarjati toliko, kolikor največ zmore.
 • Učenci razvijajo in poglabljajo učne interese in druge individualne sposobnosti.
 • Učenci se usmerjajo k samoizobraževanju in smotrnemu izkoriščanju prostega časa.
 • Učenci razvijajo sposobnosti ustvarjalnega mišljenja.
 • Učenci bogatijo besedišče.
 • Učenci razvijajo bralno in pisno kulturo.
 • Spodbujamo otrokov socialni razvoj.
 • Učenci razvijajo zbranost, vztrajnost in strpnost.
 • Učenci se čustveno in psihično sproščajo.
 • Učenci se zavedajo pomena njihovega delovanja za celotno šolo.

 

 

Novice, projekte in dejavnosti bomo objavljali na šolski spletni strani.

 

 

 
(Skupno 206 obiskov, današnjih obiskov 1)