ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT NA OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA

Šolska skupnost je skupnost učencev Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda. V odboru šolske skupnosti so predstavniki učencev posameznih oddelkov. V začetku novega šolskega leta izvolimo predsednika ŠS. V šolskem letu 2020/2021 je predsednik šolske skupnosti Luka Janković, 8.c.

Skupnost učencev med drugim zbira predloge in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi z različnimi dejavnostmi, ki se dogajajo na naši šoli. Učenci aktivno sodelujejo v najrazličnejših dejavnostih, ki jih zastavljamo v okviru dodatnih aktivnosti. Sestanki šolske skupnosti potekajo predvidoma enkrat na mesec ali dva. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.

Skupaj soustvarjamo življenje in delo na šoli, pohvalimo prizadevne in uspešne učence, rešujemo konflikte, dajemo pobude za izboljšave in stremimo k medsebojnemu spodbujanju in pomoči na najrazličnejših področjih, ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov ter pozitivne šolske klime.

Mentor šolske skupnosti:

Mirjam Turner, šolska svetovalna delavka

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)