Ravnatelj šole

Sebastjan Kukovec, prof.

Telefon: (03) 898 33 62
E-mail: ravnatelj@mpt-velenje.si

….

Pomočnik ravnatelja

Maša Kotnik

Telefon:(03) 898 33 64
E-mail: pomocnik.ravnatelja@mpt-velenje.si

….

Šolska svetovalna služba

Sahar Povh  nadomešča Mirjam Turner

Telefon: (03) 898 33 66                  

E-mail:  svetovalna.sluzba@mpt-velenje.si

……

Učitelji

Razredni pouk

Ivanka DERVARIČ                                   ivanka.dervaric@mpt-velenje.si

Zofka GLUŠIČ                                          zofka.glusic@mpt-velenje.si

Tjaša HUDARIN                                       tjasa.hudarin@mpt-velenje.si

Katarina KESERIN                                   katarina.keserin@mpt-velenje.si

Jerneja KOMPAN                                     jerneja.kompan@mpt-velenje.si

Špela LIPOVŠEK                                      spela.lipovsek@mpt-velenje.si

Tanja JERONČIČ                                     tanja.jeroncic@mpt-velenje.si

Frančiška KLANČNIK                              franka.klancnik@mpt-velenje.si

Maša KOTNIK                                          pomocnik.ravnatelja@mpt-velenje.si

Valentina LEMEŽ REBERNIK                 valentina.rebernik-lemez@mpt-velenje.si

Mateja POMPE                                          mateja.pompe@mpt-velenje.si

Romana PUŠNIK                                       romana.pusnik@mpt-velenje.si

Jožica RAMŠAK                                         jozica.ramsak@mpt-velenje.si

Petra TERŽAN                                           petra.terzan@mpt-velenje.si

Katjuša TISNIKAR GRČAR                      katjusa.tisnikar-grcar@mpt-velenje.si

Vid VERDEV                                              vid.verdev@mpt-velenje.si

Jerica ZUPANC                                          jerica.zupanc@mpt-velenje.si

….

Predmetni pouk

Nevenka RAZBORŠEK – slovenščina                 nevenka.razborsek@mpt-velenje.si

Irena POLAJŽER – slovenščina                           irena.polajzer@mpt-velenje.si

Katja GOLAVŠEK – slovenščina                          katja.golavsek@mpt-velenje.si

Anita KOLAR ŠLOGAR – angleščina in

slovenščina                                                           anita.kolar-slogar@mpt-velenje.si

Jožica APŠNER – geografija                                 jozica.apsner@mpt-velenje.si

Vesna VRANJEŠ KOPRIVNIKAR – zgodovina, državljanska in

domovinska vzgoja ter etika                        vesna.vranjes-koprivnikar@mpt-velenje.si

Matej KRAJNC – nemščina                                  matej.krajnc@mpt-velenje.si

Janja KUGONIČ – glasbena umetnost                janja.kugonic@mpt-velenje.si

Robert KLANČNIK – likovna umetnost                robert.klancnik@mpt-velenje.si

Sebastjan KUKOVEC – angleščina                     ravnatelj@mpt-velenje.si

Natalija BARL – angleščina                                  natalija.barl@mpt-velenje.si

Špela MAVRIČ – angleščina                                  spela.mavric@mpt-velenje.si

Dragica SLATINŠEK – matematika                      dragica.slatinsek@mpt-velenje.si

Klavdija VIDAK                                                        klaudija.vidak@mpt.velenje.si

Veronika VIVOD – matematika, fizika                 veronika.vivod@mpt-velenje.si

Majda ZUPANČIČ – matematika                          majda.zupancic@mpt-velenje.si

Dejan ZUPANC – fizika, računalništvo,

tehnika in tehnologija                                             dejan.zupanc@mpt-velenje.si

Natalija TURIČNIK  KLEČ- kemija,

biologija, naravoslovje                                            natalija.turicnik-klec@mpt-velenje.si

Marita LJUBENKO – gospodinjstvo,

naravoslovje, biologija                                            marita.ljubenko@mpt-velenje.si

Samo GORIŠEK – športna vzgoja                          samo.gorisek@mpt-velenje.si

Mateja POMPE – športna vzgoja                           mateja.pompe@mpt-velenje.si

Davorin VIDALI – športna vzgoja                            davorin.vidali@mpt-velenje.si

….

Mobilna strokovna služba (zaposleni na CVIU Velenje):

Jerneja Štinek Mežnarc – specialna in

rehabilitacijska pedagoginja                         jerneja.meznarc@cviu-velenje.si

Anja Topler, specialna pedagoginja                       anja.topler@cviuvelenje.si

Milena Pačnik, specialna pedagoginja                    milena.pacnik@cviu-velenje.si

Monika Ganić, socialna pedagoginja                      monika.ganic@cviu-velenje.si

Metoda Zaveršnik Štemberger, logopedinja

metoda.zaversnik-stemberger@cviu-velenje.si

 

Knjižničar

Bernard KRAJNC, višji knjižničar in učitelj zgodovine in etike

Telefon: (03) 898 33 76
E-mail: knjiznica@mpt-velenje.si

Administrativno – tehnično osebje

Tajništvo

Diana SOBOČAN ČERNJAVIČ

Telefon: (03) 898 33 60
E-mail: tajnistvo@mpt-velenje.si

Računovodstvo

Angela Ovčar

Telefon: (03) 898 33 68
E-mail: racunovodstvo@mpt-velenje.si

Kuhinja

Kuhinja malic

Ana Kusterbanj
Telefon: (03) 898 33 70

E-mail: kuhinja.malic@mpt-velenje.si

Kuhinja kosil

Stanka Likeb, Danica Mošnik, Klavdija Meh,  Irena Kokot, Drejc  Krk
Telefon: (03) 898 33 72

E-mail: kuhinja.kosil@mpt-velenje.si

Hišnika

Jože Božiček

Bogdan Petek

Čistilke:

Lidija Bolarič, Danica Mravljak, Martina Pečko, Maja Mandelc, Brigita Ramšak

(Skupno 6.904 obiskov, današnjih obiskov 2)