Šolski sklad OŠ Mihe Pintarja Toleda je bil ustanovljen leta 2008 skladno s 135. členom ZOFVI. Ker je v letu 2017 potekel mandat upravnemu odboru šolskega sklada, sta Svet staršev in Svet zavoda imenovala nove člane upravnega odbora in sicer:

Predstavniki staršev: Petra Doler, Katja Borovnik, Jelka Jerovšek in Goran Bilbija.

Predstavniki delavcev šole: Mirjam Turner,  Maša Kotnik  in Angela Ovčar.

Mandat članov upravnega odbora je 4 let.

Predsednica sklada je Maša Kotnik.

…..

(Skupno 111 obiskov, današnjih obiskov 1)