NAČRT DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

MESEC  PREDVIDENE NALOGE
SEPTEMBER
 • Sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti (sprejem letnega delovnega načrta, obravnava pravil vedenja na šoli – Vzgojna pravila, Hišni red)
 • Volitve predsednika/predsednice ŠS
 • Pobude in želje ob tednu otroka
 • Prednostna naloga
 • Spodbujanje medgeneracijske pomoči, tutorstva
 • Slogan Šolske skupnosti
 OKTOBER
 • Teden otroka – aktivnosti
 • Svetovni dan varstva živali
 • Svetovni dan hrane
 • Jesenska zbiralna akcija starega papirja (6.10.)
 • Zbiranje odpadnih kartuš.
 • Šolski radio
 • 2. sestanek šolske skupnosti in  priprave na šolski parlament
 NOVEMBER
 • Svetovni dan pozdrava (aktivnosti in delavnice)
 • Zbiralne akcije (plastični pokrovčki, kartuše)
 • Potrebuješ pomoč? Spodbujanje solidarnosti
 • Zbiranje odpadnih kartuš
 • Debata
 DECEMBER
 • Praznični december – aktivnosti
 • Okrasitev šole, izdelovanje voščilnic
 • Obisk dedka Mraza, rajanje
 • Praznični sejem 2018 – šolski atriji
 • 3. sestanek Šolske skupnosti
 JANUAR
 • Šolski parlament (delavnice in okrogle mize)
 • Občinski parlament
 • Zbiranje odpadnih kartuš
 • Kje me čevelj žuli? (okrogla miza, odbor ŠS)
 • Zimska zbiralna akcija starega papirja.
 FEBRUAR
 • Kulturni praznik (proslava)
 • Zbiranje odpadnih kartuš
 • Plesne delavnice
 • Sestanek šolske skupnosti – Volitve v šolski parlament
 • Praznujemo tudi valentinovo (valentinova pošta)
 MAREC
 • Svetovni dan voda
 • Čistimo okolico šole.
 • Zbiranje odpadnih kartuš.
 • Anketa ŠS – šolska klima
 • Zbiralna akcija starega papirja
 APRIL
 • Svetovni dan Zemlje
 • Mednarodni dan knjige (bralne dejavnosti, razredne ure)
 • Svetovni dan zdravja
 • Zbiranje odpadnih kartuš
 • Ne kadim, zdravo živim. (Okrogla miza)
 • Aktivni odmor – Zmigaj se (sestanek predstavnikov oddelčnih skupnosti)
 MAJ
 • Zbiralne in humanitarne akcije (celoletne akcije)
 • Očiščevalna akcija
 • Zbiranje odpadnih kartuš.
 • Zbiralna akcija starega papirja
 • Izbor aktualne teme na pobudo ŠS (diskusija)
 JUNIJ
 • Ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu
 • Akcija Pokloni zvezek 2021– spodbujamo solidarnost
 • Predlogi za naslednje šolsko leto
 • Pohvale ŠS za šol. leto 2020/2021

Dejavnosti in posamezne aktivnosti se tekom leta lahko dopolnjujejo in spreminjajo.

(Skupno 164 obiskov, današnjih obiskov 1)