Šolski sklad OŠ Mihe Pintarja Toleda je bil ustanovljen v šolskem letu 2008/2009.

NAMEN SKLADA:

  • pomoč socialno šibkim učencem,
  • raziskovalna dejavnost na šoli,
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih in
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize…),  da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu učencev.
  • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-videooprema),
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

 

Vlogo za dodelitev sredstev lahko dobite pri šolski svetovalni delavki.

 

Želite  postati  donator  sklada ?

Denarna  sredstva  lahko  nakažete  na     

TRR   01333-6030685517   

s  pripisom:  » donacija  za  šolski  sklad «.

 

 

 

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)