Šolski sklad OŠ Mihe Pintarja Toleda je bil ustanovljen leta 2008 skladno s 135. členom ZOFVI. Ker je v letu 2013 potekel mandat upravnemu odboru šolskega sklada, sta Svet staršev in Svet zavoda imenovala nove člane upravnega odbora in sicer:

 

Predstavniki staršev: Petra Doler, Mojca Dvoršek, Maja Puklič in Petra Meh.

 

Predstavniki delavcev šole: Mira Sinko, Dragica Slatinšek, Angela Ovčar.

 

Mandat članov upravnega odbora je 4 leta.

 

Za predsednico šolskega sklada je bila imenovana Maja Puklič.

 


 

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)