UČBENIŠKI  SKLAD  OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA

UČBENIKI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

Učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov, ki jih bodo uporabljali pri pouku iz učbeniškega sklada šole.

Učenci, ki se bodo s podpisanimi naročilnicami vključili v učbeniški sklad,  bodo učbenike prejeli na šoli, prve dni pouka.

Za  izposojo  učbenikov  iz  sklada,  učencem  ni  potrebno  plačati izposojevalnine.

S podpisano naročilnico sprejmejo učenci  tudi pogoje izposoje.

Pričakujemo, da bodo vsi uporabniki  z  izposojenimi učbeniki ravnali skrbno in jih nepoškodovane vrnili konec šolskega leta.

DELOVNI  ZVEZKI  IN  DRUGE  ŠOLSKE  POTREBŠČINE

Šola  delovne zvezke in druge šolske potrebščine ne uvršča  v učbeniški sklad,  zato učenci  zanje poskrbijo   sami.

Šola  učencem in staršem samo neobvezno posreduje  ponudbe knjigarn.

Rokovnik šola objavi na spletni strani  šole  do konca meseca februarja.

 

Povezave:

 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovnosolsko_izobrazevanje/ucbeniski_skladi/

 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=12&pID=54&rID=522

 

 

 

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)