Vzgojno-izobraževalno področje

RAZRED
(tedensko število ur po posameznih predmetih)

Skupni fond ur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

47/94

Angleščina

2

3

4

3

3

15/30

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

2

1

1

1

15/30

Glasbena vzgoja

2

2

2

1,5

2

1

1

1

1

13,5/27

Družba

2

3

2

7/14

Geografija

2

1,5

2

5,5/10

Zgodovina

2

2

2

6/12

Državljanska vzgoja in etika

1

1

2/4

Spoznavanje okolja

3

3

3

9/18

Naravoslovje in tehnika

3

3/6

Naravoslovje

3

3/6

Biologija

1,5

2

3,5/7

Kemija

2

2

4/8

Fizika

2

2

4/8

Matematika

4

4

5

5

5

4

4

4

4

39/78

Spoznavanje narave

2

2

4/8

Tehnična vzgoja

1

1/4

Tehnika in tehnologija

1

1

2/6

Gospodinjstvo

1

0,6

2,6/10,9

Športna vzgoja

3

3

3

3

3

3

2

2

2

24/48

Izbirni predmet 1

2/1

2/1

2/1

4/2

Izbirni predmet 2

1

1

1

2

Izbirni predmet 3

1

1

1

2

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3/6

Tedensko število ur

20

21

22

24

22

24

29,5

30

30

222,5/445

 

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

4

3

3

3

31/62

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

4

3

3

3

3

28/56

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

25/50

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45/90

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

1

1,5

2

2

2

16,5/3

 

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)