NALOGE IN CILJI ŠOLSKE SKUPNOSTI

 

 • Učenci razvijajo delovne navade in lastne sposobnosti.
 • Učenci širijo in poglabljajo svoje znanje.
 • Učenci oblikujejo zavest, da je posameznik dolžan delati in ustvarjati toliko, kolikor največ zmore.
 • Učenci razvijajo in poglabljajo učne interese in druge individualne sposobnosti.
 • Učenci se usmerjajo k samoizobraževanju in smotrnemu izkoriščanju prostega časa.
 • Učenci razvijajo sposobnosti ustvarjalnega mišljenja.
 • Učenci bogatijo besedišče.
 • Učenci razvijajo bralno in pisno kulturo.
 • Spodbujamo otrokov socialni razvoj.
 • Učenci razvijajo zbranost, vztrajnost in strpnost.
 • Učenci se čustveno in psihično sproščajo.
 • Učenci se zavedajo pomena njihovega delovanja za celotno šolo.
 • Učenci se učijo dela v skupini, medsebojnega poslušanja in upoštevanja mnenj vrstnikov.

 

 

 

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)