UPRAVLJANJE ŠOLE
Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja ( Cveta Jaklič, Branko Dvoršak, Bojan Voh), trije predstavniki staršev ( Tanja Jurjovec Meža, Darja Kos, Katja Borovnik ) in pet predstavnikov šole (Dejan Zupanc, Ana Kusterbanj, Majda Zupančič, Zofka Glušič, Dragica Oderlap). Predsednica sveta šole je Dragica Oderlap.
Predstavniki staršev iz vsakega oddelka sestavljajo svet staršev. Predsednik sveta staršev je Tanja Jurjovec Meža.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT
Oddelčne skupnosti se povezujejo v Šolsko skupnost učencev in šolski parlament učencev.
Mentor je Matej Krajnc.

 

 

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)