Učiteljski zbor je na podlagi potrditev strokovnega sveta, navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter objave v Katalogu učbenikov in drugih gradiv, ki ga je izdal Zavod za šolstvo izbral učbenike, delovne zvezke in drugo učno gradivo ter šolske potrebščine za uporabo pri pouku v  šolskem letu 2019/2020.

Izbor je potrdil ravnatelj šole in Svet staršev na seji dne, 30. maja 2019.

Seznami delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse razrede, ki jih bodo učitelji in učenci uporabljali pri pouku, so objavljeni na spletni strani šole: www.mpt-velenje.si, pod rubriko UČNE POTREBŠČINE IN DELOVNI ZVEZKI.

 

UČBENIKI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

Učenke in učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov, ki jih bodo uporabljali v šolskem letu 2018/2019 iz učbeniškega sklada šole.

Na podlagi izbora smo pripravili obvestila o učnem gradivu z naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Ta naročilnica je priloga obvestila KOPIJE NOVA. Naročilnice za izposojo  učbenikov iz sklada starši izpolnjene vrnejo šoli najkasneje do 21. 6. 2019.

Učenci, ki se bodo prijavili kot uporabniki učbeniškega sklada, bodo učbenike,  ki jih bodo uporabljali v šolskem letu 2018/2019, prejeli na šoli prve dni pouka.

Pomembno:

  1. Izposojo iz učbeniškega sklada priporočamo, ker se učbeniki uporabljajo dokler so potrjeni, nekatere izdaje pa je v knjigarnah zato težko kupiti.
  2. S podpisano naročilnico sprejmete tudi pogoje izposoje, ki so:

Pričakujemo, da bodo vsi uporabniki  z izposojenimi učbeniki ravnali skrbno in jih nepoškodovane vrnili konec šolskega leta.

Izposojevalnina:

Učenke in učenci od 1. do vključno 9. razreda za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada ne plačajo izposojevalnine.

Učenci 1. in 2. razreda imajo učno gradivo ( učbenike in delovne zvezke )  financirano s strani Ministrstva za šolstvo in šport, kupijo samo potrebščine.

 

DELOVNI ZVEZKI IN DRUGE ŠOLSKE POTREBŠČINE

Šola delovne zvezke in druge šolske potrebščine ne uvršča v učbeniški sklad, zato morate zanje poskrbeti sami. Sezname le-teh za šolsko leto 2019/2020 najdete pod zavihkom UČNE POTREBŠČINE IN DELOVNI ZVEZKI.

Mestna občina Velenje bo vsakemu učencu od 1. do 3. razreda podarila 3 zvezke A4 s črtami, ostalim učencem pa 5 zvezkov A4 s črtami.

Posredovali vam bomo tudi ponudbe knjigarn, ki jih neobvezno lahko pregledate in se sami odločite, kje in kako boste kupili vse potrebno. Izpolnjene naročilnice lahko oddate na šoli ali pošljete na naslov izbranega ponudnika, s katerim kasneje neposredno sodelujete.

 

OSTALE INFORMACIJE:

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucbeniki/

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO:

http://www.zrss.si/ucilna-zidana/ucbeniki-ucila/ucbeniki

 

Spoštovani starši, učenke, učenci!

Upamo, da smo zapisali dovolj razumljivih informacij, da boste lahko pravočasno in brez težav pripravili učno gradivo za šolsko leto 2019/20.

 

SKRBNICA UČBENIŠKEGA SKLADA ŠOLE:

Vesna Vranješ Koprivnikar, prof.

e- pošta: vesna.vranjes-koprivnikar@guest.arnes.si

 

Velenje, junij 2019

 

 

 

 

 

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)