Dragi učenci in spoštovani starši,

v upanju, da ste in še vedno lepo preživljate zimske počitnice, vam z optimizmom sporočam, da vas že nestrpno pričakujemo v šoli ta ponedeljek, 22. 2. 2021. Na ta dan smo čakali dobre 3 mesece in verjamem, da bomo s skupnimi močmi šolsko leto uspešno zaključili v šoli.

Glede na dejstvo, da je nevarnost okužbe še vedno prisotna in smo zato primorani upoštevati ukrepe in priporočila NIJZ zagotavljam, da bomo le-te izvajali z mero človeške zdrave pameti in zagotavljali vašim, našim učencem varno in spodbudno učno okolje.

Kljub temu smo primorani postaviti določene protokole za zagotavljanje varnega in zdravega okolja za učence, kot tudi za učitelje.

Režim pouka, jutranjega varstva, obiskovanja OPB ter prihodov in odhodov v šolo in iz nje ostaja za učence prve triade popolnoma enak kot v preteklih tednih.
Prihodi in vstopi otrok v šolo bodo potekali po naslednjem razporedu:

GLAVNI VHOD – RAZREDNA STOPNJA
– ob 8.00 učenci 1.A in 1.B
– ob 8.10 učenci 2.A in 2.B
– ob 8.15 učenci 3.A, 3.B in 3.C

SPODNJI VHOD PRI KUHINJI
– ob 8.10 učenci 4.A in 4.B

VHOD NA PREDMETNI STOPNJI
– ob 8.00 učenci 5.A in 5. B
– ob 8.05 učenci 6.A, 6.B, 7.A in 7.B
– ob 8.10 učenci 8.A, 8.B, 8.C
– ob 8.15 učenci 9.A in 9. B
razen seveda če ima oddelek nulto uro, takrat je vstop v šolo ob 7.25.

V ponedeljek bodo učenci prvi dve uri preživeli z razredniki, da se pogovorijo o svojih vtisih, strahovih, se seznanijo s protokoli in prilagoditvami pouka ter začrtajo delo v prihodnjih dneh, oz. tednih.

—-

Šola bo po pričetku pouka zaprta do 12.00 ure, ko se konča pouk za oddelke, ki imajo ta dan 4. šolske ure. Vstopanje v šolo je še vedno prepovedano za vse, ki niso učenci, oz. zaposleni šole, razen ob predhodni najavi v tajništvu šole.

—-

Prevzem oz odhod otrok iz oddelkov OPB bo potekal pred šolo, ob terminih, ki smo jih postavili ob vrnitvu učencev prve triade (12-50, 13.40, 14.30 in 15.20) Zadnji termin OPB se konča ob 15.20. Na tem mestu vljudno prosim starše četrtošolcev, da poskrbite, da učenci po pouku oddidejo domov in ne ostajajo v OPB, kajti zelo težko bomo lahko zagotovili izvedbo podaljšanega bivanja ob upoštevanju vseh prilagoditev.

—–

V skladu s strogimi napotki in priporočili je uporaba mask pri vstopu v šolo in na hodnikih obvezna tudi za učence. V razredih pa je uporaba mask priporočena. Seveda pa zagotavljam, da bomo kot kolektiv skrbeli in predvem poudarjali človeški in blag pristop k zagotavljanju varnega in zdravega okolja v šoli z rednim prezračevanjem prostorov, zadostno razdaljio klopi v razredu, razkuževanjem, posebej organiziranem urniku kosil ter vzdrževanjem mehurčkov znotraj oddelka. Otroci bodo v prvih dnevih deležni blagega navajanja na šolsko življenje, pregleda in ponovitve snovi, ki jim je bila posredovana na daljavo, poskrbeli bomo za glavne prvine socializacije in blaženje morebitnih psiholoških stisk, ki so se ustvarile v času dela na daljavo in s pisnimi ocenjevanji ne pričeli prej kot po 15. marcu. Krožki in interesne dejavnosti se do nadaljnega še ne bodo izvajale. Izbirni predmeti pa se bodo izvajali po prilagojenem urniku o katerem bodo učenci seznanjeni pri urah, oz. s strani razrednikov.

—–
Za učence vozače je urejen prevoz ob upoštevanju zaprtja glavne ceste Velenje – Plešivec. Razpored bo objavljen tokom današnjega dne na spletni strani šole.

—-

Ker vas je kar nekaj staršev naslovilo na šolo vprašanja okoli testiranj učencev naj pojasnim, da zaenkrat ni predvidenih nikakršnih testriranj učencev in poudarjam, da brez vaše vednosti in vašega soglasja nikakor ne bomo uvajali kakršnihkoli postopkov ali ukrepov, ki bi posegali v nedotakljivost otroka. Po svojih najboljših močeh se bomo trudili, da bo vstop v šolo prijeten in za otroke ne preveč obremenjen z vplivi in problemi, ki nas obkrožajo.

——

Dragi učenci, želim vam prijeten preostanek zimskih počitnic, v ponedeljek pa verjamem, da boste ponovno zakorakali skozi šolska vrata z veliko mero optimizma in želje po šolskem življenju, kot smo ga poznali pred korono.

—-

V imenu sodelavcev in v svojem imenu Vam želim vse dobro in se veselim srečanja v ponedeljek.

Sebastjan Kukovec, ravnatelj

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)