V okviru dneva dejavnosti Mali šef MPT, ki je potekal v četrtek, 30. 9. 2021, je bila na šoli za učence predmetne stopnje izvedena anketa na temo zdravega načina življenja.

Z anketo smo želeli izvedeti, kako zdrave so njihove življenjske navade ter kako športno aktivni so. V njej je sodelovalo 140 učencev in učenk od 6. do 9. razreda.

Rezultati so pokazali, da 14 % vprašanih učencev in učenk zjutraj nikoli ne zajtrkuje. Največ vprašanih (41 %) pa zajtrkuje vsak dan. Delež tistih, ki zjutraj zajtrkuje vedno ali pogosto, je torej presenetljivo visok. To nam kaže na dejstvo, da se naši učenci zavedajo, kako pomemben je zajtrk.

Polovica anketiranih je odgovorila, da doma jedo predvsem tisto, kar imajo radi vsi člani gospodinjstva. Meso in mesni izdelki pa se pri večini (58 %) na jedilniku pojavijo večkrat tedensko. Le en fant in ena deklica ne uživata mesa.

Delež takšnih, ki zase menijo, da so glede na svoj način prehranjevanja predebeli je 19 %. Več fantov kot deklet sebe opisuje kot bodisi predebelo ali presuho osebo.

Naši učenci in učenke se zavedajo pomena uživanja sadja in zelenjave, saj jih glede na rezultate to uživa velika večina skoraj vsak dan ali nekajkrat na teden. Podobno je s pitjem vode. Le 4 % vprašanih popije dnevno manj kot 0,5 l vode.

V drugem delu smo učence spraševali o njihovi športni aktivnosti.

Delež učencev, ki telovadi tudi izven šolskega programa oz. nameni čas organiziranim oblikam, kot so npr. klubi in krožki, ali pa samostojnim oblikam gibanja (tek, sprehod ipd.), je 76 %. Ta delež je nekoliko višji pri mlajših (6. in 7. razred) kakor pri starejših (8. in 9. razred), 24 % vseh vprašanih pa telovadi samo v šoli.

Največ učencev in učenk predmetne stopnje prisega na skupinske športe (57 %), po priljubljenosti pri fantih prednjači nogomet, pri dekletih odbojka.

Učence smo spraševali, zakaj se ukvarjajo s športom in rekreacijo in kaj jim ta pomeni. Analiza je pokazala, da fantje kot najpogostejši razlog navajajo užitek ob tem ter pridobitev moči in splošne vzdržljivosti, pri dekletih pa gre predvsem za boljše počutje, zabavo in sprostitev.

Zanimiv je podatek, da kar 71 % fantov in 70 % deklet zase meni, da so dovolj športno aktivni.

(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1)