OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA

OBVESTILO STARŠEM – IZPOSOJA UČBENIŠKEGA KOMPLETA ZA ŠOLSKO LETO 2015/16

Spoštovani starši!

Naša OŠ  omogoča učencem, da si komplet učbenikov ( vsebuje samo učbenike) izposodijo iz učbeniškega sklada .

Učenci za uporabo učbenikov iz učbeniškega sklada ne plačajo izposojevalnine

Naročniki bodo komplet učbenikov prejeli prve dni pouka in ga bodo lahko uporabljali do konca šolskega leta 2015/16.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5.členom Pravilnika o učbeniških skladih, plačati odškodnino.

Vabimo vas na našo spletno stran www.mpt-velenje.si, kjer boste pod oznako »UČNO GRADIVO ZA ŠOLSKO LETO 2015/16« našli dodatna pojasnila.

Učenci ,

od vas pričakujemo, da nihče, ampak res nihče, ne bo prišel v torek, 1. 9. 2015 v šolo brez

uspešno opravljene »  počitniške naloge«, z naslovom: Moje najlepše počitnice.

Velenje, 10. 6. 2015                                                                  Ravnatelj: Sebastjan Kukovec, prof.

1. UČBENIŠKI SKLAD ŠOLE:

UČBENIŠKI KOMPLET ZA  8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

naziv predmet
T.Končan, V.Moderc, Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, zbirka nalog, 2 dela, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612093808 Matematika
M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, PRENOVA 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712242 Matematika
T. Hutchinson: PROJECT 3, THIRD EDITION, učbenik za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194763103 Angleščina
Giorgio Motta: WIR 2 , učbenik za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612714192, (4348) Nemščina kot drugi tuji jezik
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710095 Zgodovina
P. Karba, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8, učbenik, prenova 2012, založba MKZ, EAN: 9789610122043 Domovinska in državljanska kultura in etika
M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200802 Biologija
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416331 Fizika
A.Gabrič, S. A. Glažar, M. Slatinek Žigon: KEMIJA DANES 1, učbenik za 8. razred, založba DZS, EAN: 9788634128222 Kemija

Prosimo vas, da izpolnjeno naročilnico, vrnete razredničarki/razredniku

najkasneje  do  srede, 24. 6. 2015.

Hvala.

IZBOR POTREBŠČIN IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Pomembno:

Mestna občina Velenje bo vsakemu učencu od 1. do 9. razreda  podarila

5 črtastih velikih zvezkov.

2. DELOVNI ZVEZKI IN DRUGE ŠOLSKE POTREBŠČINE

niso vključeni v  učbeniški sklad, zato jih morate kupiti sami.

DELOVNI  ZVEZKI  8.  RAZRED

naziv predmet
P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712501, 9789612714031 Slovenščina
T. Hutchinson: PROJECT 3, THIRD EDITION, delovni zvezek za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194763509 Angleščina
Giorgio Motta: WIR 2, delovni zvezek za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612714185, (4331) Nemščina kot drugi tuji jezik
E. Baloh, B. Lenart, M. Stankovič: GEOGRAFIJA 8, samostojni delovni zvezek, založba MKZ, EAN: 9789610135357 Geografija
A.Gabrič, S. A. Glažar, M. Slatinek Žigon: KEMIJA DANES 1, delovni zvezek za 8. razred, prenova 2014, založba DZS, EAN: 9789610202837 Kemija
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8,  delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH, EAN: 9789619104873 Tehnika in tehnologija

ZVEZKI IN DRUGE ŠOLSKE POTREBŠČINE:

naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, črtasti, 100-listni, trde platnice, količina: 1 Slovenščina
NALIVNO PERO, količina: 1 Slovenščina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, količina: 1 Matematika
MILIMETER BLOK, veliki A4, 50-listni, količina: 1 Matematika
KEMIČNI SVINČNIK, rdeč, količina: 1 Matematika
SVINČNIK, trdota HB, količina: 1 Matematika
RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika
ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 Matematika
TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični, količina: 1 Matematika
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Nemščina kot drugi tuji jezik
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Geografija
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Zgodovina
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti, količina: 1 Domovinska in državljanska kultura in etika
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Biologija
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, mali karo, količina: 1 Fizika
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Kemija
FLOMASTER za označevanje besedila, količina: 1 Kemija
LESENE BARVICE, količina: 1 Kemija
Na podlagi sklepa Sveta staršev bo potrebščine za likovno umetnost nabavila šola. Likovna umetnost

 

(Skupno 24 obiskov, današnjih obiskov 1)